cz.jpeg, 1,3kB sk.jpeg, 1,3kB Stránky jsou optimalizované pro Internet Explorer a rozlišení 1024x768
hlavni.jpg, 99kB
hlavicka_logo.jpg, 4,8kB hlavicka_banner.gif, 38kB

Menu


Katalog


Ke stažení


E-shop


SKANTEC, s.r.o
Jiráskovo náměstí 8
796 01 Prostějov

mobil: 777 722 358
            

info@skantec.cz objednavka@skantec.cz11-412.jpg, 23kB

Bewacode K44 DUO

Parametry

Objednací číslo

140×80×40 mm (š×v×h)
11-414

K44 Duo - bezpečné uzavření během denního provozu.
Bewacode K44 je určen pro uzavření a zabezpečení vchodu / vjezdu během denní a provozní doby. Instalace kódového zámku nahradí používání velkého množství klíčů. Zabrání se nepovolenému kopírování a používání klíčů. Oprávněné osoby vstupují pomocí čtyř nebo šestimístného kódu. Pro neoprávněné, nepovolané osoby a vandaly zůstává vchod trvale uzavřen.

Co je K44 Duo?
K44 Duo je kompaktní kódový zámek se dvěma reléovými výstupy. Díky tomu může K44 Duo ovládat dvoje dveře a nebo jedny dveře a volitelné zařízení, např. osvětlení. Každý ze čtyř nebo šestimístných kódů může být použit pro otevření připojených dveří. Veškeré programování se provádí na klávesnici.

Otevření dvou dveří jedním kódem.
Výhodou použití dvou reléových výstupů je možnost aktivace dvou funkcí jedním kódem ve stejný okamžik. Zadání jednoho kódu může například otevřít dveře a rožnout světlo ve stejnou chvíli.Jiný příklad použití je připojení kódového zámku ke dvěma dveřím. Jeden kód může být nastaven pro otevření obou dveří a jiný kód je nastaven pouze pro otevření jedněch z těchto dveří.Pokud je kód určen k otevření obou dveří, můžete nastavit K44 Duo tak, že druhé dveře se otevřou až poté, co se otevřou a zavřou první dveře.

Časové řízení kódů
K44 Duo poskytuje možnost časového řízení nastavených kódů. Například pracovníci úklidu mají přístup do budovy omezen jen na určité hodiny, zatímco ostatní pracovníci do budovy přístup během celého dne.Připojením dvou externích spínacích hodin je možno vytvořit 3 časová schémata pro řízení kódů: schéma 1 se řídí podle spínacích hodin 1, schéma 2 se řídí podle spínacích hodin 2 a schéma 3 je platné 24 hodin, tzn. nemá časové omezení.

Přepadový kód nebo alarm.
K44 Duo je vybaven výstupem, který může být aktivován v těchto případech:

  1. Uživatel zadá přepadový kód.
  2. Vyprší čas varovného signálu otevřených dveří nebo jsou dveře násilně otevřeny.
  3. Vyberte vhodné použití odpovídající vašim požadavkům a připojte vyhovující zařízení, např. poplašnou sirénu, alarm apod.
  4. Nulové otevření. Pro snadnější vstup, například během pracovní doby, připojte externí spínač. Spínačem můžete aktivovat a deaktivovat nulové otevření, tzn. dveře se otevřou po stisknutí 0 na klávesnici. Pamatujte, že tuto možnost má pouze reléový výstup 1.

Funkce stálého otevření dveří
Pokud je aktivní bistabilní funkce, může být kód použit pro stálé otevření dveří. Dveře potom zůstávají otevřeny, dokud se znovu nezadá platný kód.

Dveřní zvonek
Pokud potřebujete, můžete ke K44 Duo připojit dveřní zvonek. Pro zazvonění může návštěva stisknout klávesu na klávesnici zámku označenou symbolem zvonku.

300b.gif, 11kB
Bewacom BM3
101.gif, 14kB
IB1 Magnetická karta Bewator CR-80 HiCo
615.gif, 15kB
Bewacard BC615 EM


SKANTEC, s.r.o., Jiráskovo náměstí 8, 796 01 Prostějov, mobil: 777 722 358

info@skantec.cz